Archiwum kategorii: Ogłoszenia / Sprawy bieżące


  UWAGA: Harmonogram aktualizowany jest dynamicznie - prosimy o sprawdzanie bieżącego stanu obsadzenia zajęć
oraz o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności - umożliwi to uczestnictwo w zajęciach innym.
W tabeli wprowadzono rotacyjny układ danych — w kolumnach wyświetlają się kolejne cztery dni z najbliższych, w których zaplanowano zajęcia.
ŚRODA
19
CZWARTEK
20
PONIEDZIAŁEK
24
WTOREK
25
9:15 - 10:15
10:30 - 11:30
16:45 - 17:45
18:00 - 19:00
19:15 - 20:15
Ze względu na ograniczoną liczebność grup treningowych (do 9 osób) na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
Proszę o zapoznanie się z porządkowymi ustaleniami naszego Regulaminu.
Przejdź do głównego harmonogramu.