Prądy TENS

Terapii prądami TENS używamy jako silnego środka przeciwbólowego. W bezpieczny i całkowicie nieinwazyjny sposób skutecznie stymulują one bowiem nerwy obwodowe i w zależności od częstotliwości pobudzenia albo blokują wysyłane do mózgu sygnały bólowe (jak gdyby oszukując system nerwowy), albo inicjują powstawanie beta-endorfin, czyli silnych naturalnych substancji przeciwbólowych, uwalnianych przez organizm jedynie w sytuacjach krytycznych.

Ze względu na charakter i sposób oddziaływania zabiegu nie można traktować go jako leczenia w ścisłym znaczeniu, a jedynie jako szybki środek na znieczulenie oszczędzający cierpienia i umożliwiający podjęcie terapii właściwej. Jest on jednak przez nas polecany z uwagi na brak skutków ubocznych związanych z jego stosowaniem oraz ograniczeń, jakie niesie z sobą stałe przyjmowanie środków farmakologicznych.

Prądy TENS, najprościej ujmując, oszczędzają organizm w walce z trudnym do zniesienia bólem. Stosujemy je w przypadku zespołów bólowych mięśni, kręgosłupa i stawów, bólów po złamaniach, amputacjach, porażeniach, przy lumbago, artretyzmie, reumatyzmie, półpaścu czy zapaleniu ścięgien.

Nie stosujemy zabiegu ciężarnym, osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca, cierpiącym na rozlane bóle trzewne lub bóle o charakterze psychogennym.