Harmonogram zajęć grupowychUwaga!
Wszystkie treningi zawieszone na czas przerwy ulopowej.
Wznowienie pracy zgodnie z poniższym terminarzem od 26 sierpnia
  UWAGA: Harmonogram aktualizowany jest dynamicznie - prosimy o sprawdzanie bieżącego stanu obsadzenia zajęć
oraz o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności - umożliwi to uczestnictwo w zajęciach innym.
WTOREK
20
ŚRODA
21
CZWARTEK
22
PONIEDZIAŁEK
26
9:15 - 10:15
10:30 - 11:30
16:45 - 17:45
18:00 - 19:00
19:15 - 20:15
Ze względu na ograniczoną liczebność grup treningowych (do 16 osób) na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
Proszę o zapoznanie się z porządkowymi ustaleniami naszego Regulaminu.