Jowita Miros

Jestem dyplomowaną fizjoterapeutką. Ukończyłam Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobyta tam wiedza oraz akademickie wykształcenie pozwalają mi na rzetelne i sumienne wykonywanie zawodu.Jowita

W czasie studiów odbyłam liczne praktyki wymagające nie tylko dużej osobistej samodzielności i elastyczności, ale również dyscypliny w realizacji zadań zespołowych. Pozwoliły mi one na pogłębienie wiedzy oraz zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy z pacjentami.

Przez 12 lat współpracowałam z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży. Tam wzbogaciłam się o doświadczenie w dziedzinie rehabilitacji, umiejętność słuchania ludzi, kompleksowego podejścia do pacjenta oraz zwykłej empatii.

Współpracowałam również z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, gdzie jako wykładowca miałam możliwość dzielenia się wiedzą z zakresu ortopedii oraz promowania aktywnego stylu życia.

Cechuje mnie konsekwencja w działaniu oraz odpowiedzialność w podejściu do swoich obowiązków. Ciągle poszerzam swoje umiejętności, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Jowita skłon z piłką
Zawodowe wyzwania mobilizują mnie do pogłębiana wiedzy i poznawania najnowszych osiągnięć w dziedzinie rehabilitacji, ponieważ dzięki nim mogę lepiej i skuteczniej wychodzić naprzeciw ludzkim ułomnościom i niedomaganiom.

Z Gabinetem Rehafit współpracuję od 2019 roku. Połączyła nas pasja, wspólne cele oraz chęć sprostania potrzebom i możliwościom każdego pacjenta.