Metoda McKenziego

Od czasu zaprezentowania w roku 1981 przez nowozelandzkiego fizjoterapeutę tego nowatorskiego diagnostyczno-terapeutycznego systemu, wskutek swojej niezwykłej skuteczności nie tylko stał się on błyskawicznie wiodącym na świecie programem leczniczym wad i urazów kręgosłupa oraz stawów obwodowych, ale zyskał także ogromne uznanie samych środowisk klinicystów, które poprzez sieć swoich filii skupionych wokół Instytutu McKenziego do dzisiaj twórczo kontynuują i rozwijają jego możliwości, organizując zarazem systematyczne szkolenia oraz dbając o jakość certyfikowanych fizjoterapeutycznych kompetencji.

W Stanach Zjednoczonych firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę odszkodowań od wyników jednej tylko sesji metodą McKenziego. Łatwo sobie przedstawić, jak poważną renomą musi się ona cieszyć, skoro jej diagnostyczno-terapeutyczny prestiż znajduje aż takie uznanie pośród ludzi zazwyczaj bardzo skrupulatnie liczących własne wpływy i wydatki.

W Gabinecie wykorzystujemy metody tego systemu nie tylko w leczeniu tkanek i stawów nadwerężonych długotrwałymi statycznymi przeciążeniami, ale także w terapii powstałych na ich skutek uszkodzeń w postaci zrostów, przykurczy czy zbliznowaceń. Główną jednak dziedziną ich zastosowań u nas są szeroko pojęte defekty kręgosłupa wraz z ich wpływem na przyległe doń tkanki i narządy.

Terapia metodą McKenziego jest w swej istocie i założeniach bardzo humanitarna, ponieważ w przeciwieństwie do większości medycznych standardów pacjentowi nie tylko stawia się w niej uczciwą diagnozę i aplikuje określoną technikę służącą odwróceniu patologicznych zmian, ale czyni się go świadomym ukrytych zasad rządzących jego ciałem, ucząc je wykorzystywać w walce z własną chorobą lub defektem powstałym po jej przebyciu.

Poważnym i docenianym przez autorytety atutem tej metody jest więc zwielokrotnienie skuteczności wysiłku terapeutycznego – z jednej strony poprzez ścisłą współpracę terapeuty z pacjentem konieczną do rzetelnego zbadania stanu kręgosłupa, określenia rodzaju jego deformacji lub uszkodzenia (najczęściej przyczyną dolegliwości jest przemieszczenie lub uszkodzenie dysku), a z drugiej – poprzez możliwość przekazania pacjentowi znacznej części owoców złożonej pracy diagnostycznej, ponieważ w sumie sprowadzają się one bardzo często do nieskomplikowanych zaleceń i instrukcji leżących całkowicie w zakresie możliwości ruchowych pacjenta, ułatwiając mu samodzielny trening i szybki powrót do zdrowia.

Nasze certyfikowane kompetencje są także, po pierwsze, gwarancją miarodajności diagnozy, ponieważ prócz rudymentarnej wiedzy o anatomii układów kostno-stawowego i mięśniowego opiera się ona na sporej wiedzy z zakresu neurofizjologii czynnościowych powiązań wewnętrznych układów organizmu z korzeniami głównego pnia nerwowego. Po drugie natomiast, stanowią o bezpieczeństwie terapeutycznego procesu, ucząc pacjenta oswajać i kontrolować ból na drodze do pełnego nad nim zwycięstwa.

W praktyce bowiem najistotniejsze jest aktywne badanie miejsc i pozycji ciała, w których ból pojawia się lub znika. To od dokładności tych ustaleń zależy precyzja i bezpieczeństwo terapeutycznych wskazań, w związku z czym początkowe sesje mogą trwać dość długo, ale na owoc zastosowania się do zaordynowanych wytycznych długo się już nie czeka.

Często nawet poprawę stanu uzyskuje się na samym starcie. Pozostaje więc wtedy jedynie jego utrwalenie, czyli świadome wdrażanie w życie prostych życiowych zaleceń oraz systematyczne wykonywanie zalecanych układów ruchowych sprzyjających pogłębianiu efektów pracy treningowej pod czujnym nadzorem fizjoterapeuty.

Nie stosujemy metody McKenziego w przypadku stwierdzenia poważnej patologi kręgosłupa, zespołu ogona końskiego, nowotworu, infekcji, złamania i rozległych deficytów neurologicznych.

  UWAGA: W związku z panującą pandemią nasz tygodniowy terminarz
do odwołania podaje informacje o usługach treningowych dostępnych wyłącznie online.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami tych usług.
Z uwagi na wirtualną formułę uczestnictwa w zajęciach wszelkie ograniczenia liczby uczestników zostają zniesione.
Dzisiaj
25
WTOREK
26
ŚRODA
27
CZWARTEK
28
PIĄTEK
29
18:30 - 19:30
Ćwicząc ze mną on-line, wspierasz mnie i Gabinet Rehafit
w walce o przetrwanie pandemii!
Bardzo sobie cenię Twoje wsparcie — Małgorzata Oleszkiewicz
Przejdź do głównego harmonogramu.