Terapia kręgosłupa

Stworzenie protezy kręgosłupa wydaje się być daleko ponad możliwości współczesnej cywilizacji. Inwalida może liczyć od biedy na sztuczne serce, wątrobę, nerkę, nogę – na nowy kręgosłup liczyć nie może.

Schemat poglądowy - kręgosłup wraz z wypustkami korzeni nerwowychOgraniczeniem dla postępu osiągnięć medycyny jest w tej sprawie złożona rola kręgosłupa w organizmie. Z jednej strony stanowi on trzon układu kostnego, a z drugiej jest kanałem dla głównego pnia nerwowego, od którego odchodzi 31 par korzeni nerwowych zawiadujących niemal wszystkimi funkcjami życiowymi organizmu.

Lekceważenie lub bagatelizowanie dysfunkcji kręgosłupa wiąże się więc bezpośrednio z wysokim ryzykiem narażenia na upośledzenie pracy podstawowych organów wewnętrznych oraz kończyn wskutek uszkodzenia samego rdzenia lub ucisku na wychodzące z kręgów nerwy.

To właśnie dlatego w Gabinecie RehaFit łatwo o zrozumienie i uwagę nie tylko dla skarg bezpośrednio związanych z dolegliwościami kręgosłupa, ale także o cenne diagnostyczne doświadczenie, dzięki któremu pacjent może uniknąć potrzeby wizyty u neurologa, neurochirurga, kardiologa czy ortopedy, ustrzec się przed uporczywymi bólami głowy, migrenami, pochodzącymi od kręgosłupa bólami stawów obwodowych, mięśni czy gorszym funkcjonowaniem narządów wewnętrznych, które to dysfunkcje mogą brać się z ucisków na włókna nerwowe.

Nasza troska o zdrowy kręgosłup jest więc pośrednio wykładnią troski o stan zdrowia całego organizmu, nasze kwalifikacje natomiast – rękojmią diagnostycznej i terapeutycznej rzetelności.

Leczymy szeroko pojęte dyskopatie i skrzywienia kręgosłupa, rwy kulszowe, udowe i ramienne oraz zwyrodnienia i wszelkie zespoły przeciążeniowe.

Stosujemy indywidualne terapie, zabiegi manualne oraz spersonalizowane programy ćwiczeń, dostosowując je do potrzeb i możliwości naszych pacjentów.

Najskuteczniejszą z metod używanych przez nas w pracy indywidualnej jest metoda McKenziego. Pozwala ona osiągnąć w wielu przypadkach bardzo dobre wyniki w krótkim czasie, a wytrwałe jej stosowanie często gwarantuje pozbycie się dolegliwości kręgosłupa.

Polecamy też udział w zajęciach grupowych profilowanych pod kątem wzmocnienia mięśni otaczających i stabilizujących kręgosłup, jak również pracy nad nawykami i świadomością swojego ciała.

Uzupełniająco stosujemy również różnego rodzaju masaże i zabiegi fizykoterapeutyczne.

Harmonogram treningów grupowych wzmacniających kręgosłup:
(dostępne są różne profile tych zajęć)


  UWAGA: Harmonogram aktualizowany jest dynamicznie - prosimy o sprawdzanie bieżącego stanu obsadzenia zajęć
oraz o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności - umożliwi to uczestnictwo w zajęciach innym.  
Lipiec pon
23
wt
24
śr
25
czw
26
pt
27
9:15 - 10:15
10:30 - 11:30
17:15 - 18:15
18:30 - 19:30
19:45 - 20:45
Ze względu na ograniczoną liczebność grup treningowych (do 13 osób) na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
Proszę o zapoznanie się z porządkowymi ustaleniami naszego Regulaminu.