Suche igłowanie

Praktyka suchego igłowania w zasadzie jest adaptacją metod leczniczych tradycyjnej chińskiej akupunktury. Opiera się ona jednak, z jednej strony, na znacznie prostszych od niej kryteriach diagnostycznych, a z drugiej, na znacznie lepiej udokumentowanych zachodnich badaniach klinicznych nad obrazem ścisłych związków pomiędzy układem ruchu a jego neurofizjologią.

Inaczej mówiąc, nie trzeba być dzisiaj doświadczonym bakałarzem chińskiej medycyny i filozofii, by móc stosować skuteczne zabiegi lecznicze, które uśmierzają ból, likwidują drętwienia, uporczywe mrowienia czy swędzenia, poprawiają okołowięzadłową i wewnątrzstawową dynamikę narządu ruchu.

Wystarczy mieć dużą wiedzę anatomiczną i czucie w palcach pozwalające na prawidłowe rozpoznanie określonych punktów w ciele oraz dokonanie w nich prostej mechanicznej stymulacji za pomocą cienkich igieł, często znacznie głębszej, a zarazem znacznie krótszej, niż praktykuje się to w akupunkturze.

Stymulacja ta wpływa korzystnie na właściwości lepkosprężyste i piezoelektryczne powięzi, a także na sposób jej oddziaływania na tkankę mięśniową, rozciągając ją i zmniejszając jej napięcie.

Praktyka suchego igłowania służy więc nam przede wszystkim w naturalnym wspomaganiu nieinwazyjnych metod terapii manualnej i masażu oraz fizjoterapii opartej na programowanych zajęciach ruchowych, zmniejszając zarazem koszty przyjmowania leków rozluźniających i przeciwbólowych, bardzo niewskazanych na przykład w okresie ciąży, przy zwiększonym ryzyku zawałowo-udarowym, dolegliwościach układu pokarmowego czy uszkodzeniach wątroby.

Zabiegi są niebolesne, całkowicie bezpieczne, jeśli chodzi o warunki ich higieny, a przeciwwskazania do nich bardzo jasno określone, co zupełnie minimalizuje wątpliwości dotyczące kwalifikacji terapeutycznej. Polecamy wypróbowanie ich skuteczności w szczególnie w przypadkach uporczywych lub nagłych bólów nieustalonego pochodzenia a mogących mieć związek z zaburzeniami czynnościowymi narządu ruchu, ale także w przypadku migren i bólów zatokowych o niejasnej etiologii.