Zdrowy kręgosłup

Przekonani o kluczowej roli wpływu stanu kręgosłupa na ogólny stan zdrowia systematycznie realizujemy elastyczny autorski program ćwiczeń koncentrujących się właśnie na zwiększeniu ruchomości stawów kręgosłupa oraz uaktywnieniu i wzmocnieniu mięśni stabilizujących kręgosłup, a także ukształtowaniu nawyku prawidłowej postawy.

Oczywiście nasz terapeutyczny fokus w żadnym razie nie ogranicza roli tych zajęć. Można by raczej zaznaczyć, iż ich program jest wzbogacony w stosunku do normalnych ćwiczeń ogólnosprawnościowych o układy ruchowe służące zdrowiu kręgosłupa, w związku z czym zgłaszając chęć uczestnictwa w nich, możecie Państwo spodziewać się poprawy ruchomości wszystkich stawów, zwiększenia siły wszystkich mięśni, a także szybkiego wyszczuplenia sylwetki.

Niemniej jednak z uwagi na duże zróżnicowanie potrzeb podzieliliśmy nasze zajęcia na trzy podstawowe grupy, z których pierwsza, Zdrowy kręgosłup Terapia, przeznaczona jest dla osób ze słabszym lub uszkodzonym kręgosłupem, ewentualnie w okresie jego rehabilitacji, druga, Zdrowy kręgosłup, wychodzi naprzeciw głównie potrzebom profilaktyki, podczas gdy trzecia, Zdrowy kręgosłup Power, wymaga trochę większych – sportowych lub nawet wyczynowych ambicji.

Regularny udział w każdym tych programów zdrowotnych zapewnia również wyrównanie powstających często w ciągu dnia pracy napięć mięśniowych a także wypracowanie większej świadomości i zdolności kontroli swojego ciała, zapobiegającej kontuzjom i powstawaniu zwyrodnień stawowych na skutek ich bezczynności.


Dzisiaj
28
CZWARTEK
29
PIĄTEK
1
PONIEDZIAŁEK
4
WTOREK
5
8:15 - 9:15
9:00 - 10:00
16:30 - 17:30
18:00 - 19:00
19:15 - 20:15
  UWAGA: Harmonogram aktualizowany jest dynamicznie - prosimy o sprawdzanie bieżącego stanu obsadzenia zajęć
oraz o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności - umożliwi to uczestnictwo w zajęciach innym.
Przejdź do głównego harmonogramu.